0 item(s) in winkelmand
subtotaal:
€ 0,00

Verkoopsvoorwaarden


Hieronder vindt u onze geldende verkoopsvoorwaarden:


1. Onze prijzen zijn gegeven vertrek Halen, waar de goederen voor de verzending door de koper kunnen nagezien worden. Zij worden verzonden op risico van de koper.

2. De goederen blijven de eigendom van de verkoper tot aan de volledige vereffening van de door de afnemer verschuldigde bedragen.

3. De leveringstermijnen zijn steeds benaderend. Hun overschrijding geeft aan de koper geen recht van verhaal.

4. Een onvolledige uitvoering van een bestelling kan niet ingeroepen worden voor het niet betalen van de vervallen facturen.

5. Tenzij schriftelijk andere overeenkomst zijn onze rekeningen betaalbaar te Halen binnen de vervaldag zonder korting. Op elke rekening, niet betaald op haar vervaldag, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd.

6. Bij niet betaling van de rekening op de vervaldag zal, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, het onbetaalde bedrag van de rekening met 10% verhoogd worden, met een minimum van € 50,00.

7. Alle klachten moeten schriftelijk gedaan worden binnen de acht dagen na aflevering van de goederen.

8. Goederen kunnen enkel ongebruikt en in perfecte staat geretourneerd worden.
De kosten voor het retourneren zijn volledig ten laste van de koper. Creditnota wordt opgemaakt na ontvangst van de goederen en met een inhouding van 20% op de prijs van het geretourneerde artikel ter compensatie van de afhandeling.

9. Ingeval van geschil zijn de rechtbanken van Hasselt alleen bevoegd.
Indien u nog vragen heeft, aarzel niet en contacteer ons gerust.

Hoogachtend


Luxeverpakkingen De Coster bvba